Salı , 12 Mayıs 2015
Anasayfa » Yazar Arşivi: Ümit Kardaş

Yazar Arşivi: Ümit Kardaş

Karaca- Baransu ve tutuklama

Ümit-Kardaş

  Hidayet Karaca bir medya grubunun yöneticisi. Mehmet Baransu mesleğinde önemli riskler almış, başarılı bir gazeteci. Karaca’ya yüklenen suç silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek. Bu suça bağlı amaç suç ise anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs. Devletin Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT gibi istihbarat örgütlerinin polisi ve yargıyı harekete geçirdiği “Tahşiye” olarak isimlendirilen ve terör örgütü olarak nitelenen bir gruba ... Devamını Oku »

  • Tweet

Tutuklama koruma tedbirinin uygulanışı

Ümit-Kardaş

Asliye Ceza Mahkemesi, Hidayet Karaca ve Emniyet mensupları müdafilerinin sulh ceza hâkimlerinin reddi istemini kabul yönünde karara bağladıktan sonra müdafilerin tahliye istemlerini karara bağlamak üzere CMK m.27/4 uyarınca dosyayı nöbetçi 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ne göndermiştir. Mahkeme, tahliye başvurusunu inceleyerek evrensel hukuka ve özellikle AİHM içtihatlarına uygun bir karar vermiş, 25/04/2015 tarihli kararını aşağıdaki gerekçelere dayandırmıştır.   “—Kuvvetli suç şüphesinin varlığını ... Devamını Oku »

  • Tweet

Tabii hâkim ilkesi ve hâkimin tarafsızlığı (2)

Ümit-Kardaş

  Asliye Ceza Mahkemesi’nin reddi hâkim talebinin kabulüne ilişkin kanuna ve usule uygun verilmiş bulunan 24/04/2015 tarihli kesin karar hukuk âleminde yerini almıştır. Bu karar kesin olduğundan bir başka merci tarafından denetlenmesi mümkün değildir. Bu karara karşı ancak CMK’nın 309. maddesinde düzenlenen ve olağanüstü kanun yolu olan “kanun yararına bozma” yoluna gidilebilir. Buna göre kararda hukuka aykırılık olduğunu öğrenen Adalet ... Devamını Oku »

  • Tweet

Tabii hâkim ilkesi ve hâkimin tarafsızlığı

Ümit-Kardaş

Tabii hâkim (olağan hâkim), kanunla olaydan önce kurulmuş yetkili yargılama makamındaki hâkimdir. Tabii hâkim ilkesi, yürütme erkinin yani siyasi iktidarın yargılama makamları üzerindeki muhtemel tesirini önlemek için kabul edilmiş bir güvencedir. Olağanüstü hâkim ise, bir olaydan sonra o olaya yönelik olarak kurulmuş veya olaya göre sonradan yetkili kılınmış hâkimdir. Hâkimin gözü hattâ kulağı kapalı olarak elindeki terazinin tam tartmasının en ... Devamını Oku »

  • Tweet

Klikya Ermeni Krallığı ve Zeytun

Ümit-Kardaş

    1080–1199 arası Çukurova bölgesi içinde yer alan Klikya’da beylik olarak yaşayan Ermeniler, 1199‘da bir krallık kurdular. Bu devlet, Ruben I isimli bir Ermeni beyi tarafından Bizans İmparatorluğu’ndan alınan toprak üzerine kuruldu ve zamanla Doğu Anadolu’ya yayıldı. Leon I devletin ilk kralı oldu. Başkenti ve kilisenin merkezi şimdiki Adana Kozan ilçesinin bulunduğu Sis şehriydi. Surp Sofia Manastırı Sis’in aynı zamanda bilim ve yazım merkezi olmuştu. Şehirde, ... Devamını Oku »

  • Tweet

Rafael Lemkin ve soykırım

Ümit-Kardaş

Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi kararında “suçların suçu” olarak tanımlanan “soykırım” kelimesini ilk ortaya atan kişi Polonyalı Yahudi bir avukat olan Rafael Lemkin’di. Lemkin, 1948’te uluslararası bir suç hâline getirilen Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi’nin kabul edilmesini öneren ve bu konuda yoğun girişimlerde bulunan bir hukukçuydu. İnsanlık tarihinin her aşamasında bir topluluk, aşiret ya da ulusun bir başka topluluk, ... Devamını Oku »

  • Tweet

Yakarış

Ümit-Kardaş

Yaşadığımız gezegende küresel ve ülkesel düzeyde dayatılan sistemlerin tümü insanların içindeki kötülüğü kışkırtmakta, olumsuz duygulara eğilimlerini artırmakta. İnsanı insanın kurdu hâline getiren bu gidiş insanı ve doğayı araçsallaştırıp, kirletmekte. Din ve mezhep üzerinden kurgulanan savaşlarla çıkar savaşlarının birbirine girdiği, kadim zulüm uygulamalarının değişik silah ve araçlarla süregeldiği, insan onur ve haysiyetini yerle bir eden göç ve mültecilik olgularının sıradanlaştığı, yersiz ... Devamını Oku »

  • Tweet

Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ve seçim

Ümit-Kardaş

Anayasa’nın 101. maddesinde cumhurbaşkanının tarafsızlığını sağlamak için cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiğinin kesileceği ve TBMM üyeliğinin sona ereceği belirtilmiş durumda. Cumhurbaşkanının tarafsız olmasını gerektiren bir düzenleme de Anayasa m. 104/1’de bulunmakta. Buna göre cumhurbaşkanı devletin başı olup, bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil etmekte. Bunun yanında cumhurbaşkanının Anayasa’nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetme ... Devamını Oku »

  • Tweet

Sahih bir demokrasi için!

Ümit-Kardaş

Türkiye’de cumhuriyet, halk egemenliği düşüncesine dayanılarak kuruldu ve Fransız devriminin getirdiği cumhuriyet düşüncesinden etkilenildi. Ancak, 1950 yılına kadar devam eden tek partili rejim sürecinde iktidar halkın egemenliğine dayalı olarak çalışmadı, halka rağmen ve halkın iradesini baskı altında tutan bir rejim uygulandı. 1950’den sonraki çok partili dönemde ise, halk iradesinin çevrenin merkezdeki siyasi alana taşınması sonucunu doğuran tercihleri, askerî darbeler, darbe ... Devamını Oku »

  • Tweet

‘Özürden uzlaşmaya’

Ümit-Kardaş

Devleti temsil eden asker bürokrasi koşulların zorunlu sonucu bir ulus yaratmak istedi. Ancak ulus yaratan devlet, gerçek bir cumhuriyetin temeli olan eşit yurttaşı gerçekleştiremedi. Siyaset, kozmopolit, çoklu bir imparatorluk bakiyesi üzerinde tekçi, ötekileştirici, dayatmacı bir paradigmaya dayalı olarak şekillendi. Toplumun azınlıkta kalan bir bölümünün modernlik ve laiklik üzerinden bölünme ve şeriat korkusuyla sürekli endişeli hâlde tutulması, çoğunluğu oluşturan kesimlerin ise ... Devamını Oku »

  • Tweet