Salı , 20 Ocak 2015
Anasayfa » Eğitim » 1949 tarihli kanunla dershaneleri kapatma genelgesi
1949 tarihli kanunla dershaneleri kapatma genelgesi

1949 tarihli kanunla dershaneleri kapatma genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), valiliklere gönderdiği genelgede; izinsiz olarak SBS, deneme, üniversite ve temel lise gibi sınav yapan, reklam yapan ve ilan veren dershanelerin 1949 yılından kalma İl İdaresi Kanunu gereğince kapatılabileceğini bildirdi.

MEB, genelgede “Her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığının tespiti halinde söz konusu yerler 10/06/1949 tarihli 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerince valilikçe kapatılır” dedi.

Dershanelerin kapatılıp kapatılmayacakları konusunda Anayasa Mahkemesi’nin kararı henüz kesinleşmezken MEB’in, Milli Şef olarak bilinen İsmet İnönü dönemi olan 1949 yılından kalma kanuna dayanarak böyle bir genelge yayınlaması dershanecileri tedirgin etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 12 Ocak 2015 tarihinde valilik ve milli eğitim müdürlüklerine gönderilen 1 sayfalık genelgede, dershanelerin yaptıkları sınavlar, verdikleri reklam ve ilanlardan duyulan rahatsızlıklar dile getirildi.

YASAKLAR

Genelgede, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin izne tabi olduğu vurgulanırken, buna uymayan dershaneler hakkında kapatma cezası uygulanacağı belirtildi. Genelgede kapatma işleminin 1949 yılından kalma İl İdaresi Kanunu hükümlerine dayandırılması dershaneciler tarafından tuhaf karşılandı.

Kapatılıp kapatılmayacağı yönündeki statüleri Anayasa Mahkemesinin önünde olan dershanelerin yaptığı sınavların da eleştirildiği genelgede, “Bazı dershanelerin dershane olarak faaliyetlerini sürdürmelerine rağmen Bakanlığımızdan kurum açma izni almadan 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında ‘üniversite sınavlarına hazırlık lisesi’ ve ‘temel lise’ gibi adlar altında seviye tespit sınavları yaparak reklam ve ilan verdikleri. Bakanlığımızdan kurum açma izni işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan dershane faaliyetinde bulundukları yönünde Bakanlığımıza bilgiler ulaşmıştır. ‘Hem okul hem dershane’, ‘üniversite sınavlarına hazırlık koleji’ ve benzeri adlarla kurumların faaliyet göstermesi mümkün bulunmamaktadır” denildi.

Genelgede, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumların faaliyetleri devam eden kurumlar olduğu ve bu kurumlar dışında başka kurumların farklı adlarla faaliyet göstermesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Bu kapsamda dışında kalan kurumların 1949 tarihli kanun ile valiliklerce kapatılacağının altının çizildiği genelgede, sınav gibi her türlü eğitim faaliyetlerin yapılması için yetkili makamlardan izin alınması gerektiği vurgulandı.  Genelgede şöyle denildi:

“Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan veya her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığının tespiti halinde söz konusu yerler 10/06/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır. Bu kurumlar reklam, ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamaz, televizyonda reklam ve ilan yapamaz.”

 

MEHMET KURU | ESKİŞEHİR (CİHAN)