Perşembe , 21 Mayıs 2015
Anasayfa » Eğitim » AK öğretmenlik devam ediyor
AK öğretmenlik devam ediyor

AK öğretmenlik devam ediyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) iktidarın tüm kamuda olduğu gibi eğitimde de kadrolaşma aracı olarak kullandığı mülakat sistemine destek verdi. Yazılı sınavları geçerek aday öğretmen olarak atananların asıl öğretmenliğe atanmalarında ayrıca mülakat şartı getiren ve bu mülakatın da bakanlığa bağlı komisyonca yapılmasını öngören düzenlemenin iptal istemini reddetti.

AYRIMCILIĞA AÇIK

CHP’nin ‘siyasi kadrolaşmaya elverişlidir” gerekçelerini kabul etmeyen AYM, mülakat sistemini ‘nitelikle eğitimin gereği’ olarak savundu. AYM’nin bu kararına ‘Bu sistem subjektif keyfi değerlendirmelere, hatta inanç, düşünce ve etnik köken temelinde ayrımcılığa açık bir düzenlemedir, iptal edilmelidir’ görüşüyle karşı oy kullanıldı. Binlerce atanamayan öğretmen, eğitimin dinselleştirilme girişimlerinin yanı sıra kadrolaşma eleştirilerinin de en yoğun olduğu milli eğitimle ilgili dava konusu düzenleme 2014 mart ayında yapılmıştı.

Milli eğitim temel kanununa eklenen maddeyle; Aday öğretmen olarak mesleğe başlamış olanların en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacakların sözlü sınava da tabi tutulacakları düzenlenmişti. Maddeyle, sözlü sınavın ise; “Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüven ve ikna kabiliyeti, bilimsel teknik gelişmelere açıklık, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönlerinden” MEB tarafından oluşturulacak komisyonca değerlendirileceği kuralı getirilmişti.

2 karşı oy

AYM’nin bu kararına iki üye karşı oy kullandı. Osman Paksüt’ün karşı oyu, mülakat sisteminin kadrolaşmaya ve ayrımcılığa yönelik kullanılacağı gerekçesine dayandırıldı: “Anayasada kamuda hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemeyeceği belirtilmiştir. Aday öğretmenler esasen mesleğe başlamış olup, kurala göre, performans değerlendirmelerine göre de başarılı bulunmak şartıyla sınava alınacaktır.

ADNAN KESKİN

Etiketler: