Cumartesi , 4 Nisan 2015
Anasayfa » Ekonomi » Durum kötü, gelecek karanlık
Durum kötü, gelecek karanlık

Durum kötü, gelecek karanlık

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektöründen AvivaSA’nın Emeklilik ve Hayat CEO’su Meral Eredenk Kurdaş düzenlediği basın toplantısıyla Tüketicilerin Tasarruf Tutumları Araştırması 2014 sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. 2004 yılından bu yana düzenli olarak global ölçekte yapılan araştırma ile tüketici güveni, ürün sahipliği, tasarruf, borçlanma ve emekliliğe yönelik davranışları gözlemlediklerini belirten Kurdaş, “Ortağımız Aviva ile birlikte yaptığımız araştırmanın en önemli bulgusu, emekliliğimiz için endişelendiğimiz hâlde bunun için bir şey yapmamamız” dedi.

ABD, Çin, Endonezya, Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Polonya, Singapur ve Türkiye’de yapılan araştırma kapsamında, 13 bin tüketici ile görüşüldü. Araştırmanın ilgi çekici başlıkları şöyle: halkın yüzde 23’ü finansal sıkıntında

» Türkiye’de araştırmaya katılanların yüzde 28’i hâlihazırdaki finansal durumlarını “rahat” ya da “geçinip gidiyoruz” cümlesiyle ifade ediyor. Yüzde 49’u, “kıt kanaat geçiniyoruz” derken, yüzde 23’ü “sıkıntı çekiyoruz” diyor. » Krizin pençesindeki Avrupa’da ise geçim sıkıntısı azalmış görünüyor.

Finansal açıdan rahat olduklarını söyleyenler en çok yüzde 68 ile Kanada’dan çıkıyor. Rahat geçinenlerin oranının yüzde 28 olduğu Türkiye, 12 ülke arasında geçim koşulları en zor ülke olarak öne çıkıyor. ekonominin kötüye gideceği düşünülüyor.

»Türk tüketicilerin yüzde 23’ü önümüzdeki on iki ayda ülkenin genel ekonomik durumunun iyiye gideceğini, yüzde 45’i kötüye gideceğini düşünüyor.

» Önümüzdeki on iki ayda ekonominin nasıl seyredeceği konusunda en kötümser olanlar yüzde 51 ile Fransızlar. Fransızları yüzde 45 ile Türkler takip ediyor.

» Finansal açıdan rahat olanların sayısında finansal açıdan sıkıntı çekenlerin sayısı çıkarıldığında ortaya çıkan net finansal rahatlıkta ise en kötü ülke eksi yüzde 42 ile yine Fransa. Net finansal rahatlıkta geçen yıla göre en kötü değişim ise eksi yüzde 21 ile Türkiye’de.

» Türklerin yüzde 45’i önümüzdeki on iki ayda ülkenin durumunun kötüye gideceğini düşünürken, hane halkının finansal durumunun kötüye gideceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 21. Yani ülkenin kötüye gideceğini düşünenlerin yarısından çoğu hane halkı gelirinin ise tam tersi artacağını düşünüyor.

» Ülkenin ekonomik durumunun önümüzdeki on iki ayda iyiye gideceğini düşünenlerin oranı yüzde 23 iken hane halkı finansal durumunun iyiye gideceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 33. Yani bir başka deyişle ülke ile kendi hane halkının finansal durumunu ayrıştıran bir kitle var.  Türklerin hane halkının gelecekteki finansal durumuna ilişkin düşünceleri genel ekonomi hakkındaki düşüncelerden daha olumlu… ‘Ülke kötüye gider ama ben toparlarım’ diyorlar. Türklerin yüzde 34’ü hiç tasarruf edemiyor » Araştırmaya katılanların yüzde 21’i emeklilik, yüzde 28’i yatırım, yüzde 29’u ise tasarruf ürünlerine sahip. Tüm ülkelerin ürün sahipliğine göre Türkiye’de ürün sahipliği oranı çok düşük. Tasarruf ürünlerine en az sahip olan ülke yüzde 29 ile Türkiye. Dolayısıyla emeklilik sektörünün en fazla büyüme potansiyeli de Türkiye’de.

» Türkiye’de “En fazla 160 TL tasarruf/yatırım yapıyorum” diyenlerin oranı yüzde 17 iken 160-320 TL aralığı yüzde 16’yı buluyor. 320-800 TL aralığı yüzde 10 iken 800-1600 TL aralığı ise yüzde 7 civarında. 1600 TL ve üzeri tasarruf/ yatırım yapanlar ise yüzde 3 ile sınırlı.

TARAF