Cumartesi , 4 Nisan 2015
Anasayfa » Ekonomi » Servetleri açıklama zamanı
Servetleri açıklama zamanı

Servetleri açıklama zamanı

AKP’li 4 eski bakanla ilgili haksız servet tartışmaları sürerken, bu tartışmalara kaynaklık eden mal bildirimlerinde yeni bir döneme girildi. Çünkü, Mevzuata göre, yalnızca eski bakanlar değil, mevcut tüm bakanlar ve milletvekilleri, bütün parti genel başkanları, bütün belediye başkanları, tüm bürokratlar, hakim ve savcılar ile milyonlarca memurun en geç 28 şubat tarihine kadar mal bildirimlerini yenilemesi gerekecek, aksi halde ceza uygulanacak. Yenilenecek mal bildirimleri yalnız ilgilinin değil eş ve çocuklarının gemi-uçak, arsa-arazi-altın ve dolar nakitleri dâhil tüm servetlerini kapsayacak.

NERDEN BULDUN

Kamusal görevi bulunan tüm siyasileri ve bürokratlar ile diğer çalışanları kapsayan mal bildirimi sistemi ‘Nereden Buldun Yasası’ olarak da bilinen 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanunu’ ile oluşturulmuştu. 1990 tarihli bu kanunun uygulanma usul ve esasları ise ‘Mal Bildirimleri Hakkında Yönetmelik’le düzenlenmişti. Nerden Buldun Yasası’nın 11.maddesi ise kanuna tabi görevlerine devam edenlerin, sonu (0) ve (5) ile bitin yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorunda olduklarını emrediyor.

UÇAK-GEMİ-ALTIN-DOLAR HEPSİ

Şubat ayı sonuna kadar yenilenmesi zorunlu olan mal bildirimlerinde şu bilgilerin yer alması gerekiyor: “Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dâhil), Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında 1.derecenin 1. kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki; Para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtları, Hisse senedi ve tahvilleri, Altın ve mücevheratı, Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, Hakları, Alacakları, Borçları, Gelirleri”

AYRILMIŞ OLANLAR DA

2 ay içinde mal bildirimlerinin yenilenme mecburiyeti, kapsamda sayılan görevde iken bu görevlerinden ayrılanları da (yani eski bakan veya eski başbakan, eski parti lideri, eski büyükşehir belediye başkanı veya eski genel müdür vb.) kapsayacak. Bu kişiler de Şubat ayı sonuna kadar görevlerinde iken bildirimlerini vermek zorunda oldukları makamları yeni mal bildirimlerini teslim edecekler.

VERMEYENE SUÇ DUYURUSU:

Yönetmeliğin 17.maddesine göre, belirtilen süreler içinde mal bildirimi-nde bulunmayanlara, bildirimin verileceği merci tarafından yazılı ihtar yapılacak. İhtara rağmen bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Başsavcılıklara suç duyurusunda bulunulacak. Yönetmeliğin bugüne kadar çok da işletilmeyen 18.maddesi ise, şimdi iki ay içinde yenilenecek yeni mal bildirimlerinin daha önceki bildirimler ile karşılaştırıl-masını da mecbur tutuyor. Buna göre; belirtilen mercilerde toplanan mal bildirimlerinde yer alan bilgiler, kamu kurumları bilgisayarlarında mevcut bilgilerle bilgisayar ortamında ve gizliliği sağlanacak şekilde karşılaştırılacak. Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

ADNAN KESKİN