Salı , 26 Mayıs 2015
Anasayfa » Ekonomi » Yargıtay bankaların kulağını çekti
Yargıtay bankaların kulağını çekti

Yargıtay bankaların kulağını çekti

Yargıtay, bankalar aleyhinde tazminat kararlarını onayladı. Yüksek Mahkeme, müşteri talebine rağmen hesabı kapatmayan, haksız yere müşterinin hesabına bloke koyan bankalar için tazminata hükmetti.

 

Yargıtay, müşterilerini mağdur eden bankalarla ilgili mahkemelerce verilen birden çok mahkumiyet (manevi tazminat) kararını onayladı, bankaların, her bir davada tazminat cezalarına yaptığı itirazları reddetti. Müşterisinin talebine rağmen hesabını kapatmayan ve 12 lira yeni borç çıkaran bankanın 2 bin lira tazminata mahkum edilmesine destek veren Yargıtay, müşterisinin hesabına haksız yere bloke koyan bankayı 6 bin lira, karşılıksız çek şikayeti ile müşterisinin haksız yere yargılanmasına neden olan bankayı ise 20 bin lira tazminata mahkum eden yerel mahkeme kararlarını onayladı. Yargıtay, tüm bu onama kararlarında bankaların, bankacılık kanunları ile bankacılık uygulamalarına aykırı bu hareketleriyle müşterilerinin itibarlarını sarsmak, sıkıntıya sokmak ve manevi zarara uğrattığı tespitleri yapıldı.

 

HESABI SIFIRLAMAYAN BANKA

 

Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin bankalara uyarı niteliği de taşıyan kararlarından ilki, talebe rağmen müşteri hesabını kapatman, üstüne yeni borç çıkaran bankayla ilgili oldu. Karara konu dava şöyle gelişti: Bir öğretmen, çalıştığı okul ile arasında maaş protokolü bulunan bankaya, anlaşmanın sona ermesinden sonra, hesaplarının kapatılması için başvuru yaptı. Ancak, banka şubesi bu başvuruya rağmen hesabını kapatmadığı gibi öğretmene 12.06 lira borç tahakkuk ettirdi. Öğretmen bunun üzerine yenirden banka şubesine dilekçe verdi, borcum yoktur, tüm hesaplarımı kapatın’ talebinde bulundu. Banka, bu ikinci talebi de dikkate almadığı gibi, öğretmen hakkında yeni borç tahakkuk ettirdi ve bu bunu Merkez Bankası’na da takip işlemi olarak bildirdi. Bu bildirim nedeniyle haksız yere takip borçlusu olduğunu ve bu nedenle diğer bankalar nezdinde itibarının sarsıldığını, kredi taleplerinin geri çevrildiğini ileri süren öğretmen, banka aleyhine 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, bankanın savunmasını yeterli bulmadı ve bu haksız işlem nedeniyle bankayı davacı öğretmene 2 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Yargıtay, bankanın bu karara yaptığı itirazı oybirliğiyle reddetti ve mahkumiyet kararını şu gerekçeyle onayladı: “..Kredili mevduat hesabından kaynaklanan borç bakiyesinin davacı tarafça nakit olarak yatırılarak borcun sıfırlanmasına ve davacının talebine rağmen mevduat ve kredili mevduat hesaplarının kapatılmayıp davacı adına borç tahakkuk ettirilmesinin bankacılık uygulamalarına uygun olmadığı, davacının davalı bankadaki hesabının bu nedenle yasal takibe alınıp T.C. Merkez Bankası’na bildirimde bulunulmasının haksız olduğu, haksız bu banka uygulaması sonucunda davacının kredi kullanımında sıkıntılar yaşadığı ve manevi olarak zarara uğradığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 2.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacı yararına davalıdan tahsiline karar verilmesinde usül ve yasaya aykırı bir yön yoktur, hükmün onanmasına..”

 

HAKSIZ ŞİKÂYETLE YARGILATMA

 

11.Hukuk Dairesi, çek hakimi olmadığı halde, karşılıksız çek şikayetiyle bir müşterisinin haksız yere yargılanmasına neden olduğu gerekçesiyle bir bankanın 20 bin lira tazminata mahkum edilmesine de onay verdi.

 

HAKSIZ BLOKEYE  TAZMİNAT

 

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi, müşterisinin hesabına haksız yere bloke koyan bankayı 6 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum eden yerel mahkeme kararını da onaylayarak kesinleştirdi. Karara konu dava özetle şöyle gelişti: Tutuklandıktan bir gün sonra, imzaladığı genel kredi sözleşmesine dayanılarak, banka tarafından hesaplarına bloke koyulan müşteri, bu nedenle sahibi olduğu eczanenin işlerinin yürütülmesi için ailesine gerekli parayı karttan çekmek istediğinde hesabındaki bloke nedeniyle çekemeyip borç almak zorunda kaldığını, bu haksız bloke nedeniyle eczane çalışanlarının maaşlarını alamadığını, işyerinin küçük bir ilçede olması nedeniyle konulan bloke nedeniyle ticari itibarının sarsıldığını’ belirterek ilgili bankadan 6 bin lira manevi tazminat istedi.

 

ECZACININ YANINDA:

 

Yerel mahkeme, bu yakınmayı haklı buldu ve tazminat istemini kabul etti. Davalı banka, blokenin haklı olduğunu belirterek kararı Yargıtay’da temyiz etti, ancak sonuç değişmedi. Çünkü, Yargıtay 11.Hukuk dairesi, bankaya değil, hesaplarına bloke konulan eczacının yanında yer aldı. Daire, yerel mahkeme kararını oybirliğiyle onayladı ve kesinleştirdi.

 

ADNAN KESKİN

 

Etiketler: