Cuma , 27 Mart 2015
Anasayfa » Etiket Arşivi: ümit kardaş

Etiket Arşivi: ümit kardaş

Kürtler (5)

Ümit-Kardaş

Ağrı Ayaklanması, savaş uçaklarının da yardımıyla bastırıldıktan sonra Ankara’nın gözü Dersim’e çevrilir. 1. Umumi Müfettiş İbrahim Tali Bey 1931 yılında hazırladığı Dersim raporunda aşiretlerin cezalandırılmasının yetersizliğinden yakınmaktadır. Dersim meselesine Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın yaklaşımı ve çözüm önerisi ise şöyledir: “Ana yolların inşası, silahların toplanması, reislerin, bey ve ağaların, seyyidlerin bir daha gelmemek üzere Batı Anadolu’ya gönderilmeleri, reisler alındıktan sonra da ... Devamını Oku »

  • Tweet

Kürtler (2)

Ümit-Kardaş

Dersim Sancağı’nın batısında 135 köyde yaşayan ve Alevi Kürt/ Zaza olan Koçgirililerin 20.yüzyıla kadar devletle ilişkileri iyi değildi. Devlet burayı asayişsiz bölge olarak kabul ediyordu. Koçgiri aşiretleri milliyetçilikle tanışırken 1918’de kurulan Kürt Teali Cemiyeti ile temasa geçtiler. 1920 yılı başlarında özerklik taleplerini dillendirmeye başladılar. Hareketin başında Alişir ve Haydar beyler vardı. Hareketin fikrî lideri ise KTC üyesi Baytar Nuri Dersimi’ydi. ... Devamını Oku »

  • Tweet

Adalet değeri ne ifade eder

Ümit-Kardaş

  İnsan sırf fizik ve biyolojik varlık olarak görülemez. Hayvandan farklı olarak doğal yanımızdan gelen itki ve dürtülerimizi aşmamızı ve onlara ilişkin olumlu ya da olumsuz iradi kararlara varmamızı mümkün kılan manevi (tinsel) yanımızdır. Bu yanımızla hayatta amaçlarımızı gerçekleştirmeye çalışır, dünyada insan olarak bulunmanın anlamını fark eder, ölümsüzlüğe ulaşmanın umudunu taşırız. Bu nedenle insanı anlamlı kılan manevi yanıdır. İnsanın hayatına ... Devamını Oku »

  • Tweet

İfade özgürlüğü

Ümit-Kardaş

Hukukun güvenlik sağlamasının ve güvenilir olmasının anlamı, onun insana yaraşır bir yaratım olan özgürlüğün güvencesi olmasıdır. Birey aklına ve vicdanına uyarak özgürce almış bulunduğu kararları dış dünyada gerçekleştirmek ister. Bu nedenle hukuk düzeninin bireyin algıladığı değerleri gerçekleştirmek yolundaki manevi zorunluluğuna saygılı olması gerekir. İnsan öz benliğini ancak özgürlükle ortaya çıkarabilir. İnsan bir araç durumuna sokulamaz. Bu nedenle müstebitlik- despotluk siyasi ... Devamını Oku »

  • Tweet

Çıkarcı akla dayanan şiddet

Ümit-Kardaş

Küresel sistemin ürettiği şiddet savaş, toplu ölümler, ölümcül göçler ve bireysel vahşi cinayetlerle insanlığı kuşatmış durumda. Şiddet dalga dalga hayatımıza, ilişkilerimize, mahallemize,sokağımıza, evimize girdi. Modern toplum, medeniyet dediği şeyin temelinde şiddet olduğunun farkında değil. Oysa medeniyet şiddetten arındırıldığı ölçüde var olabilir. Nilgün Tutal Cheviron, Haneke filmlerindeki temaları şöyle sıralar: Batı burjuvazisinin ve orta sınıfının insandışılaşmasının ve duygularını kaybetmiş olmasının eleştirisi, ... Devamını Oku »

  • Tweet

Özgecan sistemin kurbanı

Ümit-Kardaş

    Genel olarak enformasyon ve iletişim araçları ya da başka bir adlandırmayla zihin teknolojileri, kontrol teknolojileri olarak işlev görmekte ve kontrol toplumları yaratmakta. Bireylerin ve grupların isteklerinin kontrolü ve yönlendirilmesi yoluyla var olma imkânları yok edilmekte. Nilgün Tutal Cheviron, özellikle televizyon bağlamında ele aldığı bu meseleyi “Televizyon ve İçimizdeki Şiddet” isimli kitabında irdeliyor. Tutal, televizyonun zihinlerimizi nasıl köleleştirdiğini, gerçeklik ... Devamını Oku »

  • Tweet

Osmanlı- Türk sistemi

Ümit-Kardaş

1876 Anayasa’sı ile Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi yönetimi yarı meşruti bir yapıya geçti. Bu yapı içinde çift meclisli bir Meclis-i Umumi’de, daha çok yetkilere sahip ve Padişah tarafından seçilen kişilerden oluşan bir Heyet-i Ayan ve Padişah, Meclis-i Vükela, Şûra-yı Devlet tarafından kuşatılmış halkın seçtiği tek temsilî ve demokratik organ olan Heyet-i Mebusan bulunmaktaydı. Kuşkusuz bu gelişimi İngiliz klasik parlamentarizminin gelişme sürecini ... Devamını Oku »

  • Tweet

İngiliz parlamentarizmi ve Kral

Ümit-Kardaş

Birleşik Krallık (United Kingdom), İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’yı içine alan siyasi bir kavramı ifade eder. Bu ülkeler merkez olan İngiltere’den özerklik modeliyle yönetilir. İngiltere’nin yazılı bir anayasasının olmadığı söylense de, Anayasa, örf hukukunun, tarihsel bildirilerin, kanunların ve en önemlisi oturmuş geleneklerin yüzlerce yaşındaki koleksiyonundan oluşur. Hak ve özgürlüklerin koruyucusu olan hâkimlerin yüzyıllar içinde yarattıkları ortak hukuk (common law) ... Devamını Oku »

  • Tweet

Parlamenter sistem ve İngiltere

Ümit-Kardaş

Feodalizm, monark ile soylular arasındaki iktidarı dengeliyordu, gevşekti, güçlü, ulusal bir hükümeti hoş görmüyordu. Değişmeye ve genişlemeye yönelmemişti. Bütün iktidarı kendilerinde toplayan yeni monarklar ise mutlakıyetçi idi, Orta Çağ’a özgü feodal yapıya hor bakıyorlar ve iktidarlarını güçlendirmek için yeni ekonomik, idari ve askerî araçlar kullanıyorlardı. Tarihsel süreç içinde mutlakıyetçi monarşiler cumhuriyete ve demokrasiye evrildi. Süreç içerisinde, ulus-devletlerin tarihsel geçmişleri, oluşturulmuş ... Devamını Oku »

  • Tweet

Başkanlık sistemi zaruri mi

Ümit-Kardaş

Başkanlık sisteminin ayırt edici özelliği devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi, yürütme organının tek kişiden ve danışmanlarından müteşekkil olması, yürütmenin yasamanın güvenoyuna dayanmamasıdır. Bu asli özelliklerin dışında bu sistemle yönetilen ülkelerin bir çoğunda tali olarak, yürütmenin yasamayı feshedememesi, yürütme organında görev alan bir kişinin aynı anda yasamada da görev alamaması, başkanın yasama organının çalışmasına katılamaması gibi özellikler de bulunabilir. Başkanlık ... Devamını Oku »

  • Tweet