Salı , 12 Mayıs 2015
Anasayfa » Manşet » Araziden sonra gelirlerine de el kondu
Araziden sonra gelirlerine de el kondu

Araziden sonra gelirlerine de el kondu

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, 2013, 2014 ve 2015 yılları Bütçe Kanunlarının E cetveline konan bir hükümle Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) geçmiş yıllar kârları hesabında izlenen kâr tutarından önemli bir miktarın Hazine’ye aktarıldığını, aktarılan bu miktarların stopaj bedellerinin de Maliye’ye ödendiğini söyledi. Tarım Bakanı ve Başbakan yardımcısının cevaplaması istemiyle iki soru önergesi hazırlayarak Meclis başkanlığına veren Çetin, şöyle dedi: “AOÇ’nin arazilerinden sonra Bütçe Kanunlarına konulan bir hükümle nakit varlıklarına da el konulması çiftliğin geleceği konusunda halkımızı haklı olarak kaygılandırmıştır. AOÇ, kanun zoruyla elinden alınan gelirleri nedeniyle yatırım yapamaz, Atatürk’ün bağış mektubundaki amaçları gerçekleştiremez duruma gelmiştir.”

EKER’E SORDU

Çetin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e; AOÇ’nin arazilerine ve gelirlerine yasal düzenlemelerle el konulurken çiftlikten sorumlu Bakanlık olarak görüşünüz alınmakta mıdır? AOÇ’de 2003-2014 yılları arasında hangi yatırımlar yapılmıştır? Gelirlerine Hazine tarafından el konulduğuna göre planlanan yatırımlar hangi kaynakla yapılacaktır? AOÇ’nin yıllık kira geliri nedir? Tahsilatını yapamadığı kira alacağı miktarı nedir? Borcunu ödemeyen kiracılar kimlerdir?” diye sordu.

BABACAN’A DA ÖNERGE

İzzet Çetin, AOÇ gelirlerine el konulmasıyla ilgili bir diğer önergesinde, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın şu sorulara yanıt vermesini istedi: “AOÇ’nin gelirlerine kanun zoruyla el konulmasının nedeni nedir? Gelirleri elinden alınan AOÇ’nin ekonomik olarak zor duruma düşmesi ve yatırım yapamaz hale gelmesini önleyecek hangi tedbirler alınmıştır? 2013, 2014 ve 2015 yılları Bütçe Kanunlarının E cetvelinde konuyla ilgili olarak yer alan hükümde “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün öz kaynaklar kısmında geçmiş yıllar karları hesabında izlenen karının Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından belirlenecek olan kısmı, tebligatın Atatürk Orman Çiftliğine yapılmasını takiben en geç bir ay içinde Hazineye aktarılır”denilmektedir. Hazineden sorumlu Bakan olarak aktarılacak miktarı belirlerken hangi kriterleri göz önüne aldınız? Sayıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan AOÇ 2013 yılı denetim raporunda konu incelenmiş ve ‘Bağış Mektubu’nda belirlenmiş amaçların gerçekleştirilebilmesi için yatırım yapılması gereği dikkate alınarak; 2013 ve 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarının E cetvelinde yer alan, Kuruluşun geçmiş yıl karlarından Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanca belirlenecek kısmın Hazineye aktarılmasına ilişkin hükmün, sonraki yıllar Bütçe Kanunlarına konulmaması” önerilmiştir. Bu öneriye rağmen AOÇ’yi finansman sıkıntısına sokacak şekilde gelirlerine el konulması uygulamasındaki ısrarın nedeni nedir? Hazine, AOÇ’nin gelirlerine bile el koyacak duruma gelecek kadar zor durumda mıdır?”

GÜLER YILMAZ / ANKARA

Etiketler: