Perşembe , 21 Mayıs 2015
Anasayfa » Politika » Danıştay Erdoğan’la aynı fikirde değil
Danıştay Erdoğan’la aynı fikirde değil

Danıştay Erdoğan’la aynı fikirde değil

Danıştay, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ülke, anonim şirket gibi yönetilmeli” demesiyle eşzamanlı olarak Cumhurbaşkanı’nın arzusuna uymayan, içtihat niteliğinde bir karar verdi. Danıştay, idarenin takdir yetkisinin mutlak olmadığına, tüm kararların yargı denetimine açık bulunduğuna karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) müşavir olan kişinin, görevden alınarak başka bir müdürlüğe uzman olarak atanması işlemi yargıya taşındı. Ankara 13. İdare Mahkemesi, “Bakan istediği kişiyle çalışır, takdir yetkisi var” diyerek davayı reddetti. Ancak bu karar Danıştay 5. Dairesi tarafından ‘İdarenin-bakanın-takdir yetkisi mutlak değildir. Tüm atamalar yetki, şekil ve amaç yönünden yargı denetimine tabidir” gerekçesiyle bozuldu. Dairenin bozma kararı, özetle şu önemli gerekçelere dayandırıldı:

“Yasa koyucu, istisnai memuriyetlere atama konusunda idareye takdir yetkisi tanımış ise de, bu memuriyetlerde bulunan kişinin görevden alınması konusunda idarenin mutlak bir takdir yetkisinin bulunmadığını, bu konuda kurulacak işlemlerinde diğerleri gibi yetki, şekil, konu, sebep ve amaç yönlerinden yargı denetimine tabi olduğunu vurgulamak gerekir. Somut bir sebep gösterilmeden, salt takdir yetkisine dayanılarak bakanlık müşavirliği görevinden alınmasına ilişkin müşterek kararnamede ve eğitim uzmanı kadrosuna atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamıştır.” ADNAN KESKİN

Etiketler: