Pazartesi , 1 Haziran 2015
Anasayfa » Manşet » Savcılığın kapattığı dosyayı açmak zor
Savcılığın kapattığı dosyayı açmak zor

Savcılığın kapattığı dosyayı açmak zor

BOTAŞ bürokratlarının ihalelere fesat karıştırdığı iddiasına ilişkin şikâyeti reddeden AYM, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlarda savcılık kararlarına itiraz etme yolunu kapattı.

 

Anayasa Mahkemesi (AYM), son dönemde sıkça örneği yaşanan, önemli yolsuzluk, ihaleye fesat, görevi kötüye kullanma vb. kamu zararına yol açan suçlarla ilgili dosyaları kapatan savcılık kararlarına karşı AYM’ye gitme yolunu kapattı. Bu önemli karar, BOTAŞ bürokratları hakkında Azerbaycan Türkiye boru hattından ihalelere fesat karıştırma iddiasıyla yapılan suç duyurusuyla ilgili süreçte verildi.

 

Bir şirket, BOTAŞ’ın iki aşamalı ihaleye de fesat karıştırdığını, yetersiz şirketlere ve çok yüksek fiyatlarla iş vererek kamuyu zarara uğrattığını ileri sürmüş ve cezalandırılmalarını istemişti. Ancak Enerji bakanlığı, BOTAŞ bürokratlarının soruşturulmasına izin vermemişti. Savcılık da bunun üzerine dosyayı kapatmıştı. İtiraz edilen mahkeme de örtme kararına onay vermişti. Şirket, bu durumu AYM’ye taşımış ve dosyanın yeniden açılmasını istemişti. AYM, bu şirkete, “Sen bu işlere karışamazsın, buna hakkın yok” dedi. Örtme kararında adil yargılanma hakkının-hak arama hürriyetinin ihlal edilmediğini savunan AYM, üçüncü kişilerin dile getirdiği bu hakların AİHS kapsamında olmadığı gerekçesini kullandı. Gerekçenin temelini oluşturan ilgili bölüm şöyle:

 

17 – 25 ARALIK’A EMSAL

 

“Suç işlendiğini düşünen üçüncü kişilerin suçladığı veya cezalandırılmasını talep eden mağdur, suçtan zarar gören, şikayetçi ve katılanlar AİHS’nin korunması altında değildir.” AYM, kapatılan yolsuzluk dosyalarıyla ilgili ‘hak ihlalidir’ denilip dosyanın yeniden açılabilmesi için şu iki koşulun aranacağına kararda yer verdi: “Ya başvurucunun medeni haklarıyla ilgili uyuşmazlığa taraf olması’ ya da ‘başvurucuya yönelik bir suç isnadı hakkında karar verilmiş olması.”

 

Bu gerekçeler; daha önce savcılık kararlarıyla kapatılan 17-25 aralıkla ilgili rüşvet yolsuzluk dosyalarının yanı sıra, özellikle hükümet ve bürokratlarının karıştığı ihaleyi fesat, görevi kötüye kullanma, ihmal, zimmet vb.akçalı suçların örtüldükten sonra kaldırılmasını, AYM tarafından “Hak ihlalidir-dosyayı açın soruşturmaları yapın-davaları açın-şüphelileri cezalandırın” demesinin yolunu da önemli ölçüde kapatmış oldu.

 

ADNAN KESKİN / ANKARA

Etiketler: