Cumartesi , 23 Mayıs 2015
Anasayfa » Manşet » TBMM’de çok ağır sözler: ‘Milli Sıvışma Bakanı..Yuh ulan yuh’!
TBMM’de çok ağır sözler: ‘Milli Sıvışma Bakanı..Yuh ulan yuh’!

TBMM’de çok ağır sözler: ‘Milli Sıvışma Bakanı..Yuh ulan yuh’!

Meclis Genel Kurulu’nda, MHP ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz arasında Ege Adaları tartışması çıktı. Milli Savunma Bakanı’nın, “Yunanistan’ın fiilî uygulamaları vardır” sözüne itiraz eten MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Biz Türk milletinin temsilciyiz, Sayın Bakan özür dilesin. Özür dilemediği takdirde, lütfen, İç Tüzük hükümlerine göre cezai hükümleri tatbik edin” dedi.

Anka’nın haberine göre Meclis Genel Kurulu’nda dün gece Torba Teklif üzerindeki görüşmelere MHP ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz arasındaki tartışma damgasını vurdu.
-“MİLLÎ SIVIŞMA BAKANI”-
Tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Benim sorum İçişleri Bakanınaydı ama millî sıvışma bakanı burada, o da belki cevap verebilir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Sayın Başkanım, az önce Parlamentoda büyük Türkiye Cumhuriyeti devletinin Millî Savunma Bakanına argo bir tabir yakıştırılarak Bakanlığın adının aşağılanmasını kınadığımı belirtmek istiyorum.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Bu sizi yükseltmez ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin Savunma Bakanına bir başka…
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Süleyman Şah…
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Terk ettiniz Sayın Bakan, terk ettiniz.
MİLLÎ SAVUNMABAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – O Türkiye’nin kendi Mehmetçiğini korumak için bence bir onurdur.
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Mehmetçiği ne hâle düşürdünüz!
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Yarın halkın arasına katılacağız.
-“KAÇTINIZ”-
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Terk ettiniz, kaçtınız. PYD ve PKK’nın kontrolünde kaçtınız.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Siz diyeceksiniz ki: “Türk toprağından vazgeçildi.” Biz de diyeceğiz ki: “Mehmetçiğin hayatını kurtardık, tek bir Mehmetçiği de şehit vermedik.” (MHP sıralarından gürültüler)
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – PYD ve PKK’nın kontrolünde kaçtınız. Yazıklar olsun!
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Bunu millet tartar, bunu vermekten utanacaksınız, bu sözü söylemekten de utanacaksınız, bundan hiç şüphemiz yok.
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – 700 bin mevcutlu askeri olan bir devlet olarak yazıklar olsun!
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Yazıklar olsun! Hem milliyetçi olacaksınız, hem de gelip böyle bir tabir kullanacaksınız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, MHP sıralarından gürültüler)
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sana yazıklar olsun!
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Utanmıyorsun.
OKTAY VURAL (İzmir) – Size terörist başı teşekkür etti, Eşme’den dolayı teşekkür etti.
OKTAY VURAL (İzmir) – Şeref madalyandır senin.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Bir başka husus: “Sinagog açılışında olay çıkar.” diyor. Yani “Sinagog açılışında olay çıkar.” demesi “Sinagog açılışında olay çıksa iyi olur. Kimse çıkarmazsa biz çıkaracağız.” demektir.
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Hayır, hayır. (MHP sıralarından gürültüler)
OKTAY VURAL (İzmir) – Eşmeci, Eşmeci…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Biz onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Türk bayrağını Suriye’de dalgalandırdık.
-“SENİ GİDİ EŞMECİ!”-
OKTAY VURAL (İzmir) – Seni gidi Eşmeci!
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Bayrak dalgalandırmış! Bayrak kim, sen kimsin be! Bir mezarı koruma, bayrak dalgalandır! Utanmaz ya!
-“YUNANİSTAN’IN FİİLÎ UYGULAMALARI VARDIR”-
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – Ege Adaları’yla ilgili, Lozan Barış Antlaşması 12’nci maddesi ve Paris Barış Antlaşması madde 14 hükümleriyle egemenliği devredilenler dışında hiçbir adanın egemenliği antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiştir. Bu ada, adacık ve kayalıkların egemenliği Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne halefiyet yoluyla intikal etmiştir. Hukuken, EGAYDAAK Türkiye Cumhuriyeti’nin hâkimiyetindedir. Antlaşmalarla gerçekleştirilen bu düzenlemeye karşılık EGAYDAAK’ların bir kısmı üzerinde, başından beri ama ta Osmanlı’dan bugüne gelinceye kadar bir Yunanistan’ın fiilî uygulamaları vardır. Ancak fiilî devlet uygulamaları onların yasal, hukuki statülerini değiştirmez. Bu, uluslararası mahkemelerin de vermiş olduğu karardır. Dolayısıyla, bu durumda EGAYDAAK’lar hukuken Türkiye Cumhuriyeti egemenliğindedir.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Bizim niye fiilî uygulamalarımız yoktur Sayın Bakan! Bizim niye yok! Ne biçim savunmasınız ya! (MHP sıralarından gürültüler)
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Devamla) – EGAYDAAK’ların üzerindeki mevcut olan fiilî Yunan uygulamaları hukuki statüyü değiştirmez. Libya-Çad, Hollanda-Belçika uyuşmazlığında Uluslararası Adalet Divanı, Palma Adası uyuşmazlığında ise hakem kararı, statüsü antlaşmalarla belirlenmiş olan toprakların egemenliğinin fiilî uygulamalarla değiştirilmeyeceğini hüküm altına almıştır.
-“TANSU ÇİLLER KADAR OLAMADINIZ”-
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Tansu Çiller kadar olamadınız.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Yine, Dışişleri Bakanlığının bahse konu araştırmasının 1997 yılında… (MHP sıralarından gürültüler)
Dolayısıyla, aramızdaki fark şu: Siz “Burayı Yunanistan’a verdi.” diyerek Yunanistan lehine görüş bildiriyorsunuz. Çok şükür ki siz iktidarda değilsiniz.
OKTAY VURAL (İzmir) – Yuh be, yuh be!
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun!
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Çok şükür ki iktidarda değilsiniz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, MHP sıralarından gürültüler)
-“YUH LAN SANA BE!”-
OKTAY VURAL (İzmir) – Yuh lan sana be!
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Yazıklar olsun!
-“YAZIKLAR OLSUN SANA, SIVIŞMA BAKANI!”-
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Yazıklar olsun sana, sıvışma bakanı!
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Eğer iktidarda olsaydınız sizin bu sözlerinizi alarak Yunanistan uluslararası mahkemelerde kullanırdı.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sizden “Burası Türk toprağıdır.” demenizi beklerdim.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Orası da yine Türk toprağı kalacaktır. (MHP sıralarından gürültüler)
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…
OKTAY VURAL (İzmir) – Biz Türk milletinin temsilciyiz, Sayın Bakan özür dilesin. Özür dilemediği takdirde, lütfen, İç Tüzük hükümlerine göre cezai hükümleri tatbik edin.
BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Yunan tarafını tutuyor ya.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Yazıklar olsun!
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sen ne yapıyorsun ya? Fiilî uygulama ne demek…
-“SEN KİME HİZMET ETTİĞİNİ SÖYLE”-
OKTAY VURAL (İzmir) – Sen kime hizmet ettiğini söyle.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – …çok net bir şekilde… Siz şunu diyor musunuz, demiyor musunuz…
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Yunanistan fiilî uygulama yapıyor.
OKTAY VURAL (İzmir) – Özür dileyeceksin.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Yok canım. Şimdi, siz geçin.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, sözünü geri alacak.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Hayır, yok öyle…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Tutanakları getirsinler, biz de çok net söyleriz, hiç önemli değil.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Hayır, çok net şekilde siz diyorsunuz ki: “Buralar Yunan toprağı oldu.” Ne diyorsunuz? E, Yunan toprağı değilse…
OKTAY VURAL (İzmir) – Yalan atıyor Sayın Başkan.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Yunanistan işgali var diyoruz.
BAŞKAN – Sayın Bakan…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – E, tamam, biz de diyoruz ki: “Fiilî uygulamalar egemenlik durumunu değiştirmez.”
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Siz fiilî uygulama yapıyorsunuz.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Uluslararası antlaşmalar bunu söylüyor, hakem kararları bunu söylüyor.” Daha ne istiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz? (MHP sıralarından gürültüler)
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, siz “Yunan toprağı olduğunu kabul ettiniz.” demek suretiyle…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Evet, öyle diyorsunuz, öyle diyorsunuz.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Bakan bu sözü geri alacak.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Yok, yok öyle bir şey, yok öyle bir şey.
OKTAY VURAL (İzmir) – Bu sözü geri alacak. Sayın Başkan, tutanakları getirerek…
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Anlaşmalarla devredilmeyen bütün adaların egemenliği Osmanlı Devleti’ne aittir.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Külli halefiyet yoluyla da Türkiye Cumhuriyeti’nindir.
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, hayır, hayır.
Bakın, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bu milletin temsilcileri var burada. Milletin temsilcilerinin “Bizim adalarımız işgal edilmiştir.” ifadesini ve bu fiilî durumu bir Bakan kabul ediyorsa, bir Bakan kabul etmişse…
BAŞKAN – Kabul etmesi söz konusu değil efendim. Anlaşmaların hükümranlık hakkını söyledi efendim.
OKTAY VURAL (İzmir) – …bununla ilgili bu ifademizi “Siz toprak olarak kabul ediyorsunuz.” ifadesini geri alsın, geri alsın.
MEHMET GÜNAL (Antalya) – …ama adamlar çıktı adaya, orayı işgal ediyor.
OKTAY VURAL (İzmir) – Geri alsın.
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) – Sayın Başkanım, bakın, ben o adaların kenarından geçiyorum, Yunan hücum botları teknemin önünü kesiyor, yanaştırmıyor adaya.
-“SEN MİLLÎ SAVUNMA BAKANI OLARAK O ADALARA GİREBİLİR MİSİN ŞİMDİ?”-
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sen Millî Savunma Bakanı olarak o adalara girebilir misin şimdi?
-TANSİYON YÜKSELDİ, OTURUMA ARA VERİLDİ-
BAŞKAN – Evet, birleşime beş dakika ara veriyorum.
– OTURUM AÇILDIKTAN SONRA DA TARTIŞMA DEVAM ETTİ-
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Öncelikle, şehitlere saygı… Şehitlerin bizden beklediği sorumluluk birlik beraberliktir, bu ülkeyi güçlü kılmaktır. Bu ülkeyi güçlü kılmak, birlik beraberlikten geçiyor. Onun için sizlerden hep istirhamım şu oldu: Dış politika bir hükûmet meselesi değildir, dış politikanın bu milletin ortak davası, ortak konusu olması lazım. Bunu şu Şah Fırat Operasyonu’nda söyledik, “Oradaki toprak Türk toprağıdır.” dedik, “Siz bırakıp gittiniz.” diyor, “Biz bırakıp gitmedik.” diyoruz. Dolayısıyla da Hükûmetin yüzlerce problemi olabilir, yüzlerce icraatı vardır; bu konularla ilgili bir tartışma açılacağına başka konularda açılsın. Şehitlerin ruhunu yad etmek, şehitlerin bu vatan için ruhlarını incitmemek ancak birlik, beraberlikten geçer. Dolayısıyla, bir olursak, beraber olursak, hele bu millî meselelerde yan yana olursak hiçbir sıkıntı olmaz.
Bir başka husus da, Sayın Başkanım, bu adalarla ilgili bu fiilî uygulama ne zaman başladı? Adalarla ilgili fiilî uygulama cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren başlamıştır. (MHP sıralarından gürültüler) Bizim dönemimizde…
MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Haydi canım sen de oradan!
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Çok net ve açık bir şekilde söylüyorum, istirham ediyorum, bak, uluslararası millî meseleler… Eğer millî meseleleri tek tek söylersek ola ki farklı bir noktaya gider ama lütfen, içinizde bu konuyla ilgili ihtisas sahibi olanlar var, arkadaşlarınızın olduğunu da… Ama cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar devam ediyor. Ancak biz diyoruz ki, fiilî uygulamalar, bak, uluslararası mahkemelerden alınmış olan kararları da söylüyoruz, fiilî uygulamalarımız…
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sen niye fiilî uygulama yapamıyorsun da Yunanistan yapıyor fiilî uygulamayı?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – “Egemenlik hukuken tanınmış hakkı ortadan kaldırmaz.” diyoruz. Dolayısıyla da biz hukuku söylüyoruz, siz de diyorsunuz ki: “Cumhuriyetin kurulduğu andan bu ana kadar olan fiilî uygulamalara karşı müdahalenizi yapın, müdahalenizi yapın.”
ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sen Hükûmetinin hesabını ver, Hükûmetinin. Kendi döneminin hesabını soruyoruz sana.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Bizim dönemimizde hiçbir fiilî uygulama olmamıştır, bizden önceki dönemlerdeki olan fiilî uygulamaların da Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan doğan egemenlik haklarını hiçbirisini ortadan kaldırmadığını söylüyoruz.
-BU ADALARI HEP BİRLİKTE ZİYARET ETMEYİ ÖNERİYORUZ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUBU OLARAK-
ERKAN AKÇAY(Manisa) -Ben, buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Öncelikle hatırlayalım: Yeni Yunan Hükûmetinin Millî Savunma Bakanının ilk icraatlarından birisi, işte, bu Türkiye’ye ait, Türklere ait bu adalardan Eşek ve Bulamaç Adalarını ziyaret etmek olmuştur. Bu, açıkça egemenlik hakkının ihlalidir. Sizin Hükûmetiniz “Arada aidiyet sorunu var.” diyor. Yunan Hükûmeti aidiyet sorunu yok, Yunanların kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.
Şimdi, Sayın Bakan, Hükûmete şunu öneriyoruz: Hep birlikte bu adaları ziyaret edelim Millî Savunma Bakanı da refakat etsin, eşlik etsin, öncülük etsin.
ALİM IŞIK (Kütahya) – Korkar, korkar…
ERKAN AKÇAY (Devamla) – Bu adaları hep birlikte ziyaret etmeyi öneriyoruz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak.

Etiketler: