Pazar , 5 Nisan 2015
Anasayfa » Manşet » YENİ TÜRKİYE’NİN AK KULAĞINA 2 AY KALDI
YENİ TÜRKİYE’NİN AK KULAĞINA 2 AY KALDI

YENİ TÜRKİYE’NİN AK KULAĞINA 2 AY KALDI

Hükümet, istihbarat devleti olma yolundaki adımlarına bu kez alternatif Telekom piyasasını ekledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), iki önemli yönetmelikte değişiklikler yaptı. Kamu güvenlik ve istihbarat kurumları (MİT-emniyet-jandarma) ile TİB’in istediği sistemi kurmayan elektronik haberleşme hizmeti sunan ve alt yapı hizmeti sağlayan şirketlerin lisansları iki ay içinde iptal edilecek. Sabit telefon hizmeti (STH) vermek isteyen şirketler için en az 1 milyon lira kuruluş sermayesi şartı da getiren değişiklik; bu hizmeti veren ve aralarında dev firmaların da bulunduğu 300’e yakın şirketten büyük bölümünün tasfiyesiyle sonuçlanabilecek. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nı (TİB) tasfiye ve toptan fişleme kanunuyla ilgili tartışmalar sürerken, muhaberat devleti yolunda şimdi elektronik haberleşme sektörüne yönelik sıkı bir operasyon başlatıldı. “BTK İdari Yaptırımlar Yönetmeliği” ile “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nde esaslı değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişiklikler Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

300 ŞİRKET KAPSAMDA

Telekomünikasyon sektöründe Türk Telekom tekelinin kırıldığı 2008’den bugüne kadar BTK tarafından sabit telefon hizmeti (STH) lisansı verilen yaklaşık 300 kadar firmayı doğrudan etkileyecek ilk değişiklik İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nde oldu. Bu değişikliklerle öngörülen yeni sistem şöyle işletilecek: Kamu güvenlik ve istihbarat kurumları ile TİB’in, özel yasaları ile kendilerine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmelerine imkan sağlayacak tedbirleri almaya yönelik olarak; ilgili mevzuat uyarınca teknik altyapıyı, Kurum tarafından belirlenecek süre ve şartlar içerisinde ve tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere kurmasına ve bu alandaki güncellemeleri Kurum tarafından verilen süre içerisinde yapmasına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi durumları ağır kusur sayılacak. Bu durumda işletmecinin ilgili lisansı yetkilendirilmesi iptal edilecek. Bu hüküm iki ay sonra yürürlüğe girecek.

HİZMETİ KESMEYENE AĞIR CEZA

TİB tarafından; bir işletmecinin teknik altyapıyı kurmadığına veya süresinde gerekli güncellemeleri yapmadığına ilişkin bildiriminin yapılmasına rağmen, bu işletmeciye erişim hizmeti veren işletmecinin verdiği hizmete derhal son vermemesi halinde, o işletmeciye seçenekli ağır yaptırımlar uygulanacak. O durumda ya söz konusu işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne kadar idari para cezası verilecek veya, ilgili şirketin lisansı iptal edilecek. Aynı şekilde, işletmecinin, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik olarak TİB tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesine imkân sağlayacak kanun ve diğer düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uymayan şirketlere de bu gerekçeyle ihlalin niteliğine göre, önceki yıl net satışlarının yüzde üçüne kadar idari para cezası verilebilecek veya, işletmecinin ilgili yetkilendirmesi fesh edilecek.

Teknik altyapının kurulması ve iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ihlaller, milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali, haberleşmenin engellenmesi ve gizliliğine dokunulması, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi” nedenleriyle lisansı iptal edilen şirketler ile söz konusu şirket hisselerinden en az yüzde beşine sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketlere yeniden lisans verilmeyecek. BTK, ikinci olarak ise 2009 tarihli “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nde öneli değişikliklere gitti. Buna göre, öncelikle sabit telefon hizmeti (STH) lisansına başvuracak şirketlerin en az 1 milyon lira sermaye ile kurulmuş olması gerekecek. Daha önemlisi, mevcut durumda sabit telefon hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmecilerin belirtilen sermaye şartını sağladıklarını gösterir belgelerle birlikte 3 ay içinde BTK’ya başvurmaları zorunlu olacak. Üç ay içinde 1 milyon kuruluş sermayesi sermaye şartını sağlayamayan şirketlerin lisansları kendiliğinden otomatik iptal edilmiş sayılacak.

1 MİLYON YATIRMA  ŞARTI

İşletmeciler, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden milli güvenlikle ilgili kanunlarda getirilen düzenlemelere ilişkin taleplerin karşılanmasına yönelik teknik altyapıyı, elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce kurumca belirlenecek usul ve standartlarda, tüm harcamaları kendine ait olmak üzere kurmak ve güncellemekle yükümlü olacak. Söz konusu sistemleri kurmayan ve güncellemeyen işletmeciler; abonelere ve diğer işletmecilere hizmet sunamayacak. Diğer işletmeciler de söz konusu sistemleri kurmayan ve güncellemeyen işletmecilere hizmet sunamayacak.

ADNAN KESKİN/ANKARA