Pazartesi , 6 Nisan 2015
Anasayfa » Yazarlar » İhbar önelli iş akdi fesihlerinde, işe iade dava hak düşürücü süresi değişmeli
İhbar önelli iş akdi fesihlerinde, işe iade dava hak düşürücü süresi değişmeli

İhbar önelli iş akdi fesihlerinde, işe iade dava hak düşürücü süresi değişmeli

Aslında bugünkü yazımda; 2014 Kasım verilerine göre Türkiye 10,4 işsizlik oranı ile Avrupa Birliği’nden daha yüksek işsizlik oranına sahip iken Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, İsviçre’deki Türk toplumu ile biraraya geldiği toplantıda “Eğer Avrupalıların işe ihtiyacı varsa, şimdi onlara da iş kapısı olabilecek yükselen Türkiye var” açıklamasının neyi ifade ettiği ile ilgili değerlendirme yapmak istemiştim ama açıkçası mantıklı bir açıklamasını bulamadım. Bunun için daha faydalı olacağını düşündüğüm ve bilhassa işçilerin mağdur olarak, hukuken sorun yaşadıkları bir konu hakkında yazmayı tercih ettim.

 

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Kanunen belirlenen süre içerisinde kullanılmaması durumunda hakkın ortadan kalkmasına neden olan süreye verilen addır. Bu süreler hakkın kullanılması açısından bilhassa işçiler için çok önem arz etmektedir. Hak düşürücü sürelerden işçi için en önemlisi işe iade davası ile ilgili olandır. İş sözleşmesinin feshedilmesine neden olan gerekçenin haklı bir nedene dayandırılması gerekir. İş sözleşmesi feshedilen işçi, iş sözleşmesinin haklı nedene dayanmadan ya da gösterilen nedenin yeterli bir neden olmadığı kanaatine sahip olursa, fesih ihbarnamesini kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren BİR AY İÇİNDE iş mahkemesine dava açmalıdır. Bir aylık süre içinde işe iade davası açılmaz ise iş sözleşmesinin feshi kabul edilmiş sayılır.

 

BİR AYLIK SÜRE NE ZAMAN BAŞLAR?

4857 sayılı Kanun’un 20. maddesi feshe karşı işe iade davası açılması ile ilgili sürenin, –yani BİR AYLIK sürenin– iş akdinin sona erdirildiği tarih olmayıp iş akdinin feshedileceği ihbarnamenin tebliğ edildiği günden itibaren başladığını belirtmiştir. Bu sebepler iş akdi geçerli nedenle ihbar önelleri gözönünde tutularak feshedilen işçilerin fesihle ilgili bildirimde bulunduğu süreyi gözönünde tutarak işe iade davası açmalıdır.

Bu konuyla ilgili emsal Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin E. 2013/14107, K. 2013/10944 sayılı 10.6.2013 tarihli kararında; “4857 Sayılı İş Kanununun 20. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemiyle dava açması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olup, resen dikkate alınması gerekir. İşveren fesih bildiriminde bulunmuş, ancak bunu tebliğ etmemiş olmasına rağmen, örneğin, işçi, işvereni şikâyet ederek, fesih bildiriminin yapıldığı tarihi kesin olarak belirleyecek bir işlem yapmışsa, artık bu tarihin esas alınması uygun olacaktır. Bu anlamda işverenin fesih bildiriminin tebliğden imtina edildiği tutanakların tutulduğu tarih, tutanak düzenleyicilerinin doğrulaması halinde tebliğ tarihi sayılacaktır. Eylemli fesih halinde dava açma süresi, eylemli feshin yapıldığı tarihten itibaren işler. İş sözleşmesinin önel verilerek feshi halinde, dava açma süresi önelin sona ereceği tarihte değil, işverenin fesih bildirimini tebliğ ettiği tarihten başlar,” denmektedir.

 

İŞÇİLERİN ALEYHİNE BİR HÜKÜM…

Görüldüğü üzere, gerek kanundaki hüküm gerekse yargı kararındaki ifade, dava açma süresi önelin sona ereceği tarihte değil, işverenin fesih bildirimini tebliğ ettiği tarihten başladığını belirtmektedir. Örneğin; altı hafta ihbar öneli olan ve 28.01.2015 tarihinde altı hafta sonrası yani 11.03.2015 tarihinde işten çıkarılacağına dair fesih yazısı verilen işçinin işe iade davasını en geç 28.02.2015 tarihinde açması gerekir. Yani işçi iş akdi devam ederken işe iade davasını açmalıdır. Diğer türlü işe iade davası için 11.03.2015 tarihini beklerse bir aylık süreyi geçirdiği için işe iade dava açma hakkı düşecektir. Bu konu, bırakın işçileri, bu konunun uzmanı birçok kişi tarafından da bilinmemektedir. Zira örnekte olduğu gibi iş akdi devam ederken işe iade dava açma süresinin geçmesi de ayrı bir sorundur. Bu sebeple ihbar önelli iş akit fesihlerinde işçiler bilmeden işe iade dava açma sürelerini kaçırıyorlar. Bu sebeple işe iade davasında hak düşürücü sürenin iş akdi fesih tebliği gün yerine feshin gerçekleştiği günün esas alınması gerekir.

[email protected]

 

*

Not:

Geçmiş yazılara şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://arsiv.taraf.com.tr

Hakkında Nusret Ezer

Nusret Ezer