Çarşamba , 27 Mayıs 2015
Anasayfa » Yazarlar » İşçiye kasko (ferdi kaza poliçesi) olmadan iş sağlığı ve güvenliği olmaz
İşçiye kasko (ferdi kaza poliçesi) olmadan iş sağlığı ve güvenliği olmaz

İşçiye kasko (ferdi kaza poliçesi) olmadan iş sağlığı ve güvenliği olmaz

Yine bir torba kanun… İçine yedi yıldır uygulanan istihdam teşviki yenilenerek konulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikramiye çıkışını bastırmak için emekliye 100TL seyyanen zam eklenmiş; asgari geçim indiriminde yüzde 5 olan üçüncü çocuk için yüzde 10’a çıkarılmış; 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu prim borçlarını üç ay içinde ödememeleri veya yapılandırmamaları hâlinde prim borçları ile hizmet sürelerinin silineceği belirtilmiş; ama en çok da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler yerini almış; babalara doğum izni nihayet Yeni Türkiye’de sağlanmış. Ne diyelim… Hayırlısıyla, bir torba kanunun da ağzı büzüldü. Bülent Arınç’ın “Bir daha torba kanun yapmayacağız” demesinden sonra kaçıncı torba kanun oldu bilmiyorum.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ…

Torba kanunda maden işyerleri ile ilgili özel düzenlemeler haricinde aşağıdaki özel düzenlemeler yapılmış. Buna göre;

  • İş güvenliği uzmanlarına görev: Kanuna göre, işverene teknik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri gözönünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyecek ve işverene yazılı olarak bildirecek. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, bakanlığı yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine yoksa çalışan temsilcisine bildirilecek. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınacak. (İş güvenliği uzmanları günah keçiliğine devam.)
  • İşverene hapis cezası: Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, işgücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacak. İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek. Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde, kusuru yargı kararıyla tespit edilen işveren, iki yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanacak. (Bu uygulama açıklığa kavuşturulmalı.)
  • Yeni cezalar: İş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeyen işverene, her aykırılık için ayrı ayrı çalışan başına 500 lira, işin durdurulması nedeniyle işsiz kalanlara ücretlerini ödeme veya başka iş verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene, ihlale uğrayan her çalışan için aykırılığın devam ettiği her ay için 1000 lira, çalışanlarına standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına 500 lira, yeraltı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına 500 lira para cezası verilecek. Para cezaları çalışan sayısı ile işyerinin tehlike sınıfına göre yüzde 100’e kadar artırılacak. İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı idari para cezası uygulanmayacak. Uygulanacak idari para cezaları, Bakanlık tarafından çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde kullanılacak.
  • Mesleki Yeterlilik Belgesi: Kanunla, nitelikli iş gücü istihdamıyla iş sağlığı ve güvenliği ortamının geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması ve verimliliğin artırılmasını hedefleyen düzenlemelere gidiliyor. Buna göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, standardı yayımlanan ve tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra kanundaki esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak.

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNDE KASKO OLMALI

Hiç şüphesiz bu yeni uygulamalar iş sağlığı ve güvenliği için yeni açılımlar sağlayacaktır. Ama yine de iş sağlığı adına bir ilerleme kaydedilemez. Bunun için yapılması gereken tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde zorunlu olmak üzere bütün işyerleri işçilerine kasko (ferdi kaza poliçesi) yapmalı. Bu durum işverenlerin konuya daha dikkatli bakmalarını sağladığı gibi, daha az prim ödemek için daha hassas davranacaklardır. Bununla birlikte; özel sigorta şirketleri maliyet unsurlarını azaltmak için ekstra alınması gereken önlemlerin takipçisi olacaklardır.

[email protected]

 

*

Not:

Geçmiş yazılara şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://arsiv.taraf.com.tr

Etiketler:

Hakkında Nusret Ezer

Nusret Ezer